มารู้จักกับ GPIB หรือ IEEE-488

ปี 1960, Hewlett-Packard (HP) ได้พัฒนาและ IEEE-488 หรือเรียกว่า GPIB ( General Purpose Interface Bus) 

สำหรับใช้กับอุปกรณ์ทดสอบอัตโนมัติ เช่นดิจิตอลมัลติมิเตอร์และ logic analyzers

ในปี 1978 ได้กำหนดมาตรฐาน IEEE-488

ในปี 1987 ได้กำหนดมาตรฐาน IEEE-488.1

ในปี 1992 ได้กำหนดมาตรฐาน IEEE-488.2.

โดยที่ IEEE-488.1 กำหนดมาตรฐานทางด้าน hardware และ IEEE-488.2 กำหนดมาตรฐานทางด้าน protocol

แต่ทั้งสองยังคงใช้มาตฐานคำสั่งเหมือนกันในการติดต่อกับเครื่องมือวัด

IEEE-488 มีขนาด 8 บิต บัสสัญญาณมี 16 สาย โดย 8 สายจะเป็นสายนำสัญญาณ 3 สายจะเป็น handchake 

และอีก 5 สายสำหรับการจัดการบัส   และจะมีสายกราวด์อีก 8 สายการต่อ GPIB เพื่อใช้งาน