มารู้จักกับไฟฟ้าสถิตย์หรือ ESD

ESD คืออะไร

ESD ย่อมาจาก “Electro Static Discharged”  คือ ประจุทางไฟฟ้าที่อยู่บนพื้นผิวของวัตถุ Discharged คือ การถ่ายเทประจุบนพื้นผิวมีค่า ประจุบวกและประจุลบไม่เท่ากันเราไม่สามารถป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ได้ แต่เราสามารถควบคุมมันได้ถ้าเป็นอุตสาหกรรม อิเล็คทรอนิกส์ หรือ Semiconductor แทบจะทุกรายการผลิตต้องใช้ อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ เนื่องจากชิ้นงาน Semiconductor นี้ค่อนข้าง Sensitive ต่อ การเกิด ESD

สาเหตุของการเกิดไฟฟ้าสถิตย์

1.การเหนี่ยวนำ

2.การเสียดสี หรือการขัดสี

3.อื่นๆ

 

อันตรายจากไฟฟ้าสถิต

เกิดการกระโดดของกระแสไฟฟ้า(Spark) เกิด Breakdown voltage  ทำให้อุปกรณ์ประเภท Semiconductor เสียหายจนทำให้แผงวงจรเสียหายไปด้วย

 

การป้องไฟฟ้าสถิต

1.สวมข้อมือ Wrist Strap โดยมีการต่อสายดิน (Ground)

2.สวมชุด Smocks  / ESD Protective clothing

3. Air ionizer

บริษัท ดับบลิวเจ  เทคโนโลยี จำกัด มองเห็นปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะการหยิบจับ สัมผัสชิ้นส่วน  อุปกรณ์สินค้าประเภท Semiconductor ต่างๆ  ดังนั้นจึงมีการกำหนดให้พนักงานที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติคือการสวมข้อมือ Wrist Strap ทุกครั้งในการปฏิบัติงาน  บริเวณโต๊ะทำงานทำการติดตั้งแผ่นยางลดไฟฟ้าสถิต เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าสินค้าที่ส่งมอบจะไม่เกิดปัญหาจาก ESD จนกว่าจะส่งมอบให้ลูกค้า