พิธีลงนามความร่วมมือการให้บริการฝึกอบรม Vision Training

ภาพการร่วมลงนามระหว่าง 

นายสมหวัง บุญรักษ์เจริญ ผู้อำนวยการ สถาบันไทย-เยอรมัน และ 

นายวิฑูร เวชสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดับบลิวเจเทคโนโลยี จำกัด