แจ้งวันหยุดบริษัท ช่วง "เทศกาลสงกรานต์ 2562" วันที่ 13 - 21 เมษายน 2562

แจ้งวันหยุดบริษัท ช่วง "เทศกาลสงกรานต์ 2562" 
วันที่ 13 - 21 เมษายน 2562 
และเปิดทำการอีกครั้งในวันที่ 22 เมษายน 2562
W.J. Technology Co.,Ltd.