ภาพบรรยากาศงาน Asia IoT Platform 2017 และ งาน Thailand Industry Expo 2017

- Asia IoT Platform 2017 -

ภาพบรรยากาศภายในงาน 

ตัวพระเอกของเราในงาน