Thaifex-Word Of Food Asia 2017

ลูกค้ากำลังสนใจในตัวเทคโนโลยีของเราในเรื่อง IOT ของเรากันอยู่เลยคะ 

ทางบริษัทฯ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ทางดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ ท่านรองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้แวะมาเยี่ยมชมบูธ อีกทั้งยังได้รับความไว้วางใจจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ให้เราช่วยประชาสัมพันธ์เรื่อง                 Vacuum Freeze Dry