ภาพกิจกรรมการ Workshop Training M2M/IOT Solution ConproSys By Contec (Japan)

Workshop Training M2M/IOT Solution ConproSys By Contec (Japan)

ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวัน อังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 09.00 - 16.00น.

ณ.ห้องประชุม ชั้น 4 ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรอัตโนมัติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วว.)